Nowe zasady odwiedzin

Nowe zasady odwiedzin

Szanowni Państwo – Od dnia 02.05.2022 odwiedziny pacjentów w ZPO w okresie pandemii COVID-19 odbywają się zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających w ZPO według poniższych zasad:

 1. Odwiedziny odbywają się jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 2. Obowiązują przedziały czasowe dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin celm zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach
 3. Odwiedziny mogą odbywać się w wydzielonym pomieszczeniu dla pacjentów przebywających w salach wieloosobowych.
 4. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.
 6. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie, osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie myje lub dezynfekuje ręce.
 7. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie
  i dezynfekcję pomieszczeń
  w których odbywają się odwiedziny.

Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością, niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów podmiotu).


Godziny odwiedzin

9.30 – 11.30
14.00 – 17.00

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapisywanie się do harmonogramu odwiedzin pod numerem telefonu:

17 777 60 90, 789 163 787

Skip to content