ZPO w Głogowie Małopolskim

Historia zakładu

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Caritas okręg Głogów Małopolski rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2017 roku.

Budynek został wybudowany w 2009 roku z inicjatywy parafii Trójcy Przenajświętszej i bardzo licznych ofiarodawców jako dzieło miłosierdzia służące najbardziej potrzebującym. W 2016 roku Ksiądz Biskup rzeszowski Jan Wątroba wyraził wolę, aby kontynuować wykończenie budynku. Ogromna życzliwość i ofiarność parafian, właścicieli firm, sponsorów i wykonawców oraz duże zaangażowanie proboszcza ks. Adama Samela przyczyniły się do ukończenia i oddania 1270 m2 powierzchni użytkowej budynku.

W wyposażenie zakładu zaangażowany był dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. prałat Stanisław Słowik, ks. dr Piotr Potyrała i siostra Joanna Smagacz.

Dyrektor Zakładu – ks. dziekan Adam Samel
Kierownik Zakładu – Małgorzata Krzysztofińska
Lekarz – specjalista med. rodzinnej Piotr Chuchro
Pielęgniarka koordynująca – Jolanta Kordek