ZPO w Głogowie Małopolskim

Historia zakładu

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Caritas okręg Głogów Małopolski rozpoczął swoją działalność
w kwietniu 2017 roku. Funkcje dyrektora ZPO objął ks. prałat Adam Samel. 

Budynek został wybudowany w 2009 roku z inicjatywy parafii Trójcy Przenajświętszej i bardzo licznych ofiarodawców jako dzieło miłosierdzia służące najbardziej potrzebującym. W 2016 roku Ksiądz Biskup rzeszowski Jan Wątroba wyraził wolę, aby kontynuować wykończenie budynku. Ogromna życzliwość i ofiarność parafian, właścicieli firm, sponsorów i wykonawców oraz duże zaangażowanie proboszcza ks. Adama Samela przyczyniły się do ukończenia i oddania 1270 m2 powierzchni użytkowej budynku. 
W wyposażenie zakładu zaangażowany był dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. prałat Stanisław Słowik, ks. dr Piotr Potyrała i siostra Joanna Smagacz.

Dzięki dużemu zaangażowaniu ks dyrektora zakład podjął szereg wyzwań celem udoskonalenia funkcjonowania ZPO, poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu. W 2018 r. przeprowadzono modernizację wielu pomieszczeń, wykonano elewacje budynku, zainstalowano Solary do ogrzewania wody. W kolejnym roku doposażono w sprzęt rehabilitacyjny, sanitarny, zamontowano monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. W 2020 roku dokończono system klimatyzacji w całym budynku oraz zakład został wyposażony w dekontaminatory powietrza. W 2021 roku postawiono dwie wiaty z gotowych elementów blaszanych na odpady komunalne i sprzęt gospodarczy. Od 2022 roku zakład korzysta z systemu fotovoltaiki. W tym także roku sale chorych oraz inne pomieszczenia użytkowe doposażono w nowe umeblowanie.

Od sierpnia 2022 w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez ks prałata Adama Samela, funkcję  dyrektora ZPO objął ks. dr Przemysław Drąg.

Dyrektor Zakładu – ks. dr Przemysław Drąg
Kierownik Zakładu – Małgorzata Krzysztofińska
Lekarz – specjalista med. rodzinnej Mirosław Flaga
Pielęgniarka koordynująca – Jolanta Kordek

 

Skip to content