ZPO w Głogowie Małopolskim

Misja i cele

ZPO jest zakładem opieki długoterminowej dla osób dorosłych o profilu ogólnym. Zakład prowadzi stacjonarną, całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego.

Misją zakładu jest niesienie pomocy człowiekowi choremu w odzyskaniu największego zakresu sprawności. Zapewniamy to, czego chory człowiek oczekuje:

  • troskliwą opiekę na wysokim poziomie jakości w umacnianiu stanu zdrowia,
  • kontynuację niezbędnego leczenia, poprawę sprawności pacjentów,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby przewlekłej i długotrwałego unieruchomienia,
  • aktywizację i usprawnienie ruchowe, uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności, przygotowujące chorego i jego rodzinę do opieki w warunkach domowych,
  • bezpieczeństwo, komfort, profesjonalną opiekę,
  • zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech.

Cele są realizowane w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i aktualnej wiedzy medycznej. Zakład zapewnia respektowanie podstawowych wartości, w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta, szczególnie takich jak: godność, intymność, niezależność, prawo dokonywania wyboru, rozwój osobowości, poszanowanie wartości religijnych.

Świadczenia medyczne wykonywane są przez wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, psychologa, logopedy i terapeuty zajęciowego. Zapewniona jest również opieka duszpasterska.

Skip to content