ZPO w Głogowie Małopolskim

Fizjoterapia w domu pacjenta

Świadczenia rehabilitacyjne w warunkach domowych refundowane przez NFZ skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do placówki ambulatoryjnej, a wymagają rehabilitacji leczniczej.

Fizjoterapia domowa udzielana jest świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności;
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
  • osobom w stanie wegetatywnym i apalicznym.

Czas trwania świadczenia rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym (łącznie u wszystkich świadczeniodawców) oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Istnieje możliwość przedłużenia rehabilitacji po uzyskaniu zgody dyrektora wojewódzkiego odziału NFZ.

Fizjoterapia domowa nie może być udzielana równocześnie z świadczeniami realizowanymi przez Hospicjum Domowe.

W ramach fizjoterapii domowej refundowanej przez NFZ wykonuje się:

KINEZYTERAPIE: – indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) – ćwiczenia wspomagane – pionizacja – ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – ćwiczenia izometryczne – nauka czynności lokomocji – wyciągi – inne formy usprawniania (kinezyterapia)

MASAŻ: – masaż suchy – częściowy, całościowy – masaż limfatyczny ręczny – leczniczy

ELEKTROLECZNICTWO galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy: TENS, TRAEBERTA, KOTZA, interferencyjne, diadynamiczne

ŚWIATŁOLECZNICTWO – naświetlanie promieniami IR, laseroterapia punktowa

Skierowanie powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od daty wystawienia.
Rejestracji można dokonać w biurze, telefonicznie pod numerem 697-191-199.

Skip to content